top of page

WALK, חברה למיפוי ותכנון עירוני אשר רואה את העירוניות כערך בו האדם במרכז, והעיר, עם עושר ההזדמנויות שלה, נגישה לאנשיה ברגל, באופניים ובתחבורה ציבורית. הדסה לב העומדת מאחורי השם WALK, היא אדריכלית העוסקת בתכנון עירוני, עם מומחיות ב-GIS ובניה ירוקה. WALK, אשר משמעו "הליכה", מייצג עבור הדסה את המהות של עירוניות טובה. החברה מתמחה ב-GIS ובניה ירוקה.

WALK​

GIS

GIS

WEB אפליקציות

WEB אפליקציות

תכנון ערים

תכנון ערים

תכנית מתאר רמת גן

תכנית מתאר רמת גן

M3 תת"ל 103 - קו המטרו

M3 תת"ל 103 - קו המטרו

תכנית מתאר יבנה

תכנית מתאר יבנה

הצגה בכנסים

הצגה בכנסים

מקום ראשון בתחרות - להעיר

מקום ראשון בתחרות - להעיר

מפות גבהים ושיפועים

מפות גבהים ושיפועים

bottom of page