top of page
מפות תלת מימד

- מודל תלת ממדי של העיר כפר סבא לפי תוכנית המתאר המופקדת מ-2016: הבינוי מוצג לפי גובה בינוי  וייעוד קרקע. קישור לאפליקציה

- מודל תלת ממדי של פרויקט לב העיר כפר סבא: הבינוי מוצג לפי תמהיל שימושים. קישור לאפליקציה

- מודל של רמת גן: הבינוי מוצג לפי פוטנציאל לתמ"א 38, גובה בינוי, ושנת בנייה. קישור לאפליקציה

- באר שבע: הבינוי מוצג בדו ממד ובתלת ממד אחד לצד השני.

- הר גרנית (במסגרת עבודה במשרד מנעד)  

bottom of page