top of page
GIS  אפליקציות

תחום ה-GIS כיום משקיע את מאמציו בשיתוף והנגשת המידע לקהלי יעד שונים. באמצעות פלטפורמות קיימות של ה-ArcGIS Online, וללא ידע בתיכנות, ניתן לבנות אפליקציות לשיתוף מידע. האפליקציות הן רבות ומגוונות ביניהן מפות סיפור (Story Maps), מודלים תלת מימדיים, סקרים, דאשבורדים ועוד. בעמוד זה כמה דוגמאות לאפליקציות כאלו כולל בין השאר: 

1. מפת סיפור עבור עיריית כפר סבא בנושא תכנית המתאר: מטרת היישום היתה לשתף את הציבור בשלביה השונים של תכנית המתאר, כולל ההתייחסות של התוכנית להתנגדויות הציבור, ולשמוע את דעתו על מסמכיו. מפת הסיפור כוללת בתוכה מגוון מפות דו ממד, ומודלים תלת ממדיים אינטראקטיביים, תמונות וטקסטים, ושאלון לציבור.

 

2. מפת סיפור עבור תוכנית אב להתחדשות עירונית ללב העיר כפר סבא - חלופות תכנון: מטרת היישום היתה לשתף את הציבור בשלב חלופות תכנון ולהציג כל חלופה במידול תלת ממדי כך שהציבור יוכל בקלות להבין את התכנון. מפת הסיפור כוללת בתוכה מגוון מודלים תלת ממדיים אינטראקטיביים, תמונות וטקסטים.

3. דאשבורד להצגת נתונים מתסקיר חברתי - מטרת היישום להראות, במבט אחד, נתונים חשובים לגבי נושא מסוים. במקרה הזה נתונים מתסקיר חברתי שנעשה על רחוב קזז באור יהודה. זהו פיילוט של שיתוף פעולה בין WALK לחברת People (יועצים בנושא שיתוף ציבור וחברה). בדקנו יחד את הדרך הכי יעילה ואינטראקטיבית לתצוגת נתונים מתסקיר חברתי באמצעות דאשבורד. האפליקציה כוללת שלשה דאשבורדים כאשר כל אחד כולל תצוגה של השאלות והתשובות הכי חשובות בנושאי הסקר.  

 

4. מפת סיפור לרובע העסקים הצפוני (חלק מערבי) בבית שמש - מטרת היישום היתה להנגיש את פרויקט ההתחדשות של המע"ר הצפוני (חלק מערבי) בבית שמש לציבור הרחב כחלק משיתוף ציבור. מפת הסיפור כוללת מגוון מפות דו ממד ומודלים תלת ממדדים אינטראקטיביים, תמונות, טקסטים, וכמה סרטוני הפעלה המדגימות את יכולות היישום.

bottom of page